terug

Randenbroek

Heiligenbergerweg 113IV, Amersfoort

Omschrijving onderdeel 5: Voormalige ORANJERIE.

Voormalige ORANJERIE, gesitueerd aan de voormalige moestuin. Vroeg 19de-eeuws gebouw op rechthoekige plattegrond van een bouwlaag onder schilddak, met grijze pannen belegd. Het gebouw is uit baksteen. Aan de zuidoostkant zeven traveeën breed met deur in het midden en hoge ramen aan weerszijden. De gevel wordt met een houten lijst afgesloten. Goot op houten consoles. Dakkapellen. Aan de andere zijde is de toegang, een venster rechts daarvan en twee hoger geplaatste vensters links.

Het interieur is gewijzigd.

Waardering

De voormalige ORANJERIE, behorend tot de historische buitenplaats Randenbroek is van algemeen belang:

- wegens de ouderdom;

- wegens het type;

- wegens de functionele en visuele relatie met de overige onderdelen van de buitenplaats.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Wikipedia Afbeeldingen Streetview