terug

Randenbroek

Heiligenbergerweg bij 113, Amersfoort

Omschrijving onderdeel 6: DUIFHUIS.

Bouwwerk uit omstreeks 1830, waarin zowel kippen als duiven gehouden werden. Bakstenen bouwwerk van twee bouwlagen op vierkante plattegrond onder tentdak met grijze pannen belegd, dat wordt bekroond door een vierkante duiventil met invlieggaten onder ingezwenkte naaldspits (product van een restauratie in 1977). Het duifhuis is gesitueerd in de as van de oranjerie. In de naar de oranjerie gewende gevel twee openingen boven elkaar met houten luik afgesloten. In de beide zijgevels een lage getoogde opening voor de kippen en een luik (rechts). Aan de achterzijde een toegang met houten luik.

Waardering

Het DUIFHUIS, behorend tot de historische buitenplaats Randenbroek is van algemeen belang:

- wegens de ouderdom;

- wegens het type;

- wegens de functionele en visuele relatie met de overige onderdelen van de buitenplaats.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Wikipedia Afbeeldingen Streetview