terug

Kamp Amersfoort

Loes van Overeemlaan 19, Leusden

Onderdeel 2

Inleiding

Op deze plaats bevond zich ten tijde van het kamp een stenen barak met een stenen uitbouw waarin het kantoor van de kampcommandant was ondergebracht. Lange tijd is aangenomen dat de schildering van de hand van een zekere Laszlo Weiss was. Uit recent onderzoek (november 2004) is vast komen te staan dat dit onmogelijk het geval kan zijn geweest. In 1971 is bij sloopwerkzaamheden de schildering ontdekt en behouden. De toestand ervan verslechterde vervolgens, waarna eind 1999 begin 2000 een restauratie heeft plaats gevonden. Tevens werd toen een eerder paviljoentje dat over de muur met de schildering was heen gebouwd, gesloopt en is het huidige museumgebouw opgetrokken.

Omschrijving

Restant van het kantoor van de kampcommandant bestaande uit MUUR met MUURSCHILDERING, thans in gebruik als museum behorende bij het complex historisch oorlogsmonument Kamp Amersfoort. De schildering is aangebracht op een binnenwand van het voormalige kantoor. Aan weerszijden van de deur is een afbeelding aangebracht in lichte toon, hoofdzakelijk groen en blauw met enkele accenten in geel en rood op een crèmekleurige ondergrond. De voorstellingen geven een naturalistische weergave. Links zijn kampgevangenen bezig aan dagelijkse werkzaamheden zoals landbouw en timmerwerk. Deze schildering wordt omgeven door een geschilderde rand van prikkeldraad. Rechts een vogelvluchtperspectief van het eigenlijke kamp. Met name deze laatste geeft veel informatie over de historische situatie van het kamp. Opmerkelijk detail zijn de beide vlaggen bij de toegangspoort, een Rode Kruis vlag en de Nederlandse vlag, die kennelijk na de bevrijding zijn aangebracht ter vervanging van de Duitse vlaggen. Na de oorlog zijn tevens de twee herinneringsteksten aangebracht.

Waardering

De MUUR met SCHILDERING, restant van het kantoor van de kampcommandant, is van algemeen belang vanwege cultuurhistorische waarde als fenomeen van het kampleven, daarbij in het bijzonder van belang omdat er een getrouwe weergave van de opzet van het kamp wordt gegeven. Dit onderdeel heeft tevens ensemblewaarde.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Wikipedia Afbeeldingen Streetview