terug

Kamp Amersfoort

Loes van Overeemlaan 19, Leusden

Onderdeel 4

Inleiding

Zoals op de muurschildering op de resterende muur van het kantoor van de kampcommandant te zien is, stond tegenover het kantoor van de kampcommandant de klokkenstoel opgesteld, waarin de appèlklok was opgehangen. De klok werd geluid ten teken van het destijds beruchte appèl. Bij de herinrichting van het terrein in de late jaren 1990 is de klokkenstoel op de huidige plaats opgesteld.

Omschrijving

Houten KLOKKENSTOEL van het complex historisch oorlogsmonument Kamp Amersfoort, bestaande uit twee houten staanders met schoren die het met rietgedekte kapje dragen. De bronzen APPELKLOK heeft enige randversiering.

Waardering

De KLOKKENSTOEL met APPELKLOK is van algemeen belang vanwege cultuurhistorische waarde als fenomeen van het kampleven en tevens vanwege ensemblewaarde.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Wikipedia Afbeeldingen Streetview