terug

Kamp Amersfoort

Loes van Overeemlaan 19, Leusden

Onderdeel 6A en 6B

Omschrijving

Na de oorlog werd in 1953 ter herinnering aan de slachtoffers een tweetal monumenten opgericht. Aan het begin terzijde van de schietbaan staat de GEDENKSTEEN (6A) met de tekst "ZIJ DIE IN DE JAREN 1940-1945 HIER WERDEN OMGEBRACHT HEBBEN MET HUN BLOED DEZE GROND GEHEILIGD HUN OFFER ZIJ HET NAGESLACHT EEN LICHTEND VOORBEELD". In de kom van de schietbaan is een MONUMENT (6B), één van de elf nationale monumenten, opgericht dat de officiële naam 'Gevangene voor het vuurpeloton draagt', maar in de volksmond 'De Stenen Man' is gaan heten. Het is vervaardigd door de Amsterdamse beeldhouwer Frits Sieger. Op een sokkel van basaltlava staat een levensgroot zandstenen (Vaurion) beeld van een man, voorstellende een gevangene in kampkleding. Rondom de sokkel is een zwart-wit marmer plaveisel aangebracht, waarin de afbeelding van een vredesduif. In 2002 is het beeld gerestaureerd door Lourens Demmer uit Loenen.

Waardering

De GEDENKSTEEN en het MONUMENT 'De Stenen Man' zijn van algemeen belang vanwege cultuurhistorische waarde als uiting van de wijze waarop na de oorlog de herinnering hieraan werd vormgegeven hier in het bijzonder de herinnering aan het kamp Amersfoort. Beide hebben tevens ensemblewaarde.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Wikipedia Afbeeldingen Streetview