terug

Voormalig stationsgebouw van de Nederlandsche Centraal Spoorweg Maatschappij

Smallepad 13-15a-17, Amersfoort

Voormalig stationsgebouw van de Nederlandsche Centraal Spoorweg Maatschappij (plm 1863, architect Nicolaas J. Kamperdijk), evenals de Staatsspoorstations uit die tijd gekenmerkt door een betrekkelijk klein hoofdgebouw met zeer langgerekte lage zijvleugels, doch qua architectuur minder nuchter (vensteromlijstingen enz.)

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Wikipedia Afbeeldingen Streetview