terug

Sint Pieters- of Bloklandsgasthuis

Westsingel 47, Amersfoort

Pieters- of Bloklandsgasthuis, in 1907 gedeeltelijk gesloopt en vervangen door modern ziekenhuis. De hierna te noemen oude delen werden in 1912 gerestaureerd en dienen beschermd te worden: V.m. mannenzaal van omstreeks 1536 daterend, met houten tongewelf, langs de wand bedsteden met bijbehorende kisten etc. De kapel heeft een stenen overwelving uit omstreeks 1500. Merkwaardige spiltrap in de voorruimte aanwezig, van elders uit het gebouw naar hier overgebracht. Klok van Geryt van Wou sr., anno 1497, diameter 51 cm. Klok is gescheurd en sinds jaren buiten gebruik gesteld.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Wikipedia Afbeeldingen Binnenkijken Streetview